August 1, 2012

Ürün Çekim Teknikleri

Ürün Çekim Teknikleri

Ürün çekim teknikleri eğitimi, iki buçuk ya da beşer saatlik seminerlere bölünmüş olup, toplam on saattir. Özel ders ya da grup dersi şeklinde verilen seminerlerde, gruplar dört ya da sekiz kişilik olabilmektedir. Seminerler, hafta içi ve hafta sonu olabildiği gibi, gündüz ve akşam saatlerinde de eğitim verilmektedir. Grup bireylerinin uygun saatlerine göre olabildiğince esnek bir seminer programı oluşturmaya çalışılır. Seminerlerde teorik anlatımın yanı sıra teknik uygulamalara da yer verilmektedir. Ürün çekim teknikleri seminerlerine katılacaklardan, temel fotoğraf eğitimi ve temel stüdyo eğitimi içeriklerine hakim olmaları beklenmektedir.

Ürün Çekim Teknikleri İçeriği:

1. Ürün ve Reklam fotoğrafçılığı

• Ürünün cisim olarak algılanması
• Gerçekleri yansıtabilmek
• Ürünü güzel göstermek

2. Ürün Çekim Çeşitleri

• Dekupe çekim
• Still life çekim
• Kompozisyon ve yardımcı öğeler

3. Ürün Çeşitleri

• Kuyum ve Takı
• Cam – Metal
• Mobilya
• Motorsiklet
• Yarı geçirgen ve transparan nesnelerin çekimi

İçerik listesi, basitleştirilmiş konu başlıklarıdır, seminerlerin içeriği konu başlıklarının ayrıntılı açıklaması şeklinde olacaktır. Eğitim programı sonunda Seminer Katılım Belgesi verilecektir.Comments are closed.